NIVEAU
 
NIVEAU 2
 
 

Indrettes til aktiviteter der kan understøtte alsidigheden i centret, som offentlig service, Lægehus, sundhedscenter, fysioterapi, Fitness og wellness, psykolog o. lign.

Aktiviteter der kan understøtte kulturlivet som Bibliotek og biograf, samt sammenhængen til gymnasiet, hvor bl.a. et Medico udviklingscenter kan etableres i samarbejde med lokale virksomheder og gymnasiet.

 
Niveau 0

Niveau 1
Niveau 2